You are here

Giải 3 Mi hót 29/11/2020 tại Hội Thi Mi Hót Mĩ Đình ( Cám Chim Đất Việt )

Giải 3 về với Cám Chim Đất Việt 29/11/2020 tại Hội Thi Mi Hót Mĩ Đình . Cảm ơn CLB tạo sân chơi vui vẻ cho tất cả Ae đam mê tiếng hót chim Họa Mi !

- video trực tiếp trao giải : https://youtu.be/rcJhhEo3N7o

- video tóm tắt hội thi : https://youtu.be/9-x_C7USfvI