You are here

op20 - ĐẤU TRƯỜNG 500 HỘI TỤ ĐỈNH CAO HOẠ MI

 Cám Chim Đất Việt Vẫn Ổn Định nuôi dưỡng chiến binh mang về Top20 tại ĐẤU TRƯỜNG 500 HỘI TỤ ĐỈNH CAO HỌA MI 14-3-2021 ! Xem chú mi của Cám Chim Đất Việt TẠI ĐÂY : VIDEO TẠI ĐÂY VIDEO 1

P/s : Cảm ơn CLB MI ĐÌNH tổ chức hội thi thành công tốt đẹp !

​​