You are here

GIẢI NHẤT clb Mi Mĩ Đình về đội Cám Đất Việt 19/7/2020

GIẢI NHẤT tiếp tục về đội Cám Đất Việt ! Cảm ơn Ae luôn tin tưởng ủng hộ Cám Mi Đất Việt !
P/s : Tại HỘI THI TIẾNG HÓT CHIM HOẠ MI MỸ ĐÌNH & NHỮNG NGƯỜI BẠN 19/7/2020. 

video trực tiếp : https://youtu.be/-R-qjMJoH4Y